Kroppskontakt i koronaens tid

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 7. Mar 2020

Oppdatert informasjon om koronaviruset

Oppdatert fredag 6. mars: Aktiviteter går fortsatt som planlagt. Følg råd og avklaringer fra kommunelegen.

06.03.20 Lars Kvam

Sist oppdatert fredag 6. mars kl. 17.40:

Som følge av koronavirus-utbruddet kommer det stadig henvendelser fra klubber og medlemmer som har spørsmål tilknyttet håndballarrangementer.

Status pr. fredag 6. mars er at kamper og arrangementer skal gjennomføres som planlagt. Det er kommunelegen som er den rette myndighet når det kommer til å avgjøre om det er riktig eller ikke å gjennomføre planlagte aktiviteter i det aktuelle området.

Norges Håndballforbund oppfordrer derfor klubber og idrettslag til å ta kontakt med kommunelegen lokalt, eller følge med på kommunens nettsider, for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av arrangementer.

Samtidig anmoder vi alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.

Norges Håndballforbund er i tett dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) om håndteringen av situasjonen. NIF har på sine hjemmesider opprettet en temaartikkel om det nye koronaviruset:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/

Øvrige spørsmål rundt kampavvikling i håndballen bes rettet til den enkelte region ved kamper i regionalt kamptilbud, eller til Norges Håndballforbund sentralt ved kamper i det nasjonale kamptilbudet.

Vi ber også alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer her!

Flere har spurt om hvorvidt det bør innføres forbud mot håndtrykk og fair play-hilsing før, under og etter kamper. Håndball er en kontaktsport, men noen grep kan tas. Les mer her!


Håndball er en kontaktsport, men utenom de 2 x 30 minuttene kan lag og spillere ta enkelte forholdsregler.

Norges Håndballforbund har i dag (fredag 6. mars) gått ut med informasjon om at kamper og arrangementer per dags dato skal gå som normalt. Samtidig får forbundet, regioner og klubber flere spørsmål. Blant annet om hvorvidt spillere fortsatt kan hilse, takke for kampen eller gjennomføre andre fair play-ritualer som vanligvis innebærer håndtrykk/klemming.

Håndball er en kontaktsport, og det er ikke til å unngå at spillere berører hverandre på tvers av lagene. Rådene fra Folkehelseinstituttet pr 6. mars 2020 er heller ikke til hinder for at friske mennesker kan ha nærkontakt med hverandre. Det er også derfor Norges Håndballforbund har kommunisert at dagens situasjon tilsier at kamper og arrangementer bør gjennomføres som planlagt.

De aktører som ikke har en rolle på selve banen, kan imidlertid minimere sin fysiske kontakt med hverandre gjennom å avstå fra fysiske håndtrykk.

Også for spillere er det mulig å ta forebyggende grep utenfor selve kampsituasjonen. Flere idrettslag har innført alternative måter å takke hverandre for kampen på. Spillere kan for eksempel nikke, hilse eller applaudere til hverandre. Slike varianter for å hilse på med- og motspillere er noe de enkelte lag og spillere kan avtale seg imellom.

Det viktigste rådet er like fullt at spillere/andre som viser symptomer på luftveissykdom, eller på annet vis mistenkes å være smittet av koronavirus, bør avstå fra å delta på arrangementet. Og at vi alle har en god håndhygiene.

Les flere råd rundt håndtering av koronaviruset i Norges Idrettsforbunds temaartikkel, og på Folkehelseinstituttets nettsider.https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-informasjon-om-koronaviruset/


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.