Foreldrekontaktens (lagleder) oppgaver: 

  • Være klubbens kontaktperson mellom styret og foreldre/spillere
  • Organisere kjøring til bortearrangement
  • Organisere foreldre til å sitte i sekretariat under hjemmekamper
  • Organisere kiosksalg, sette opp ansvarlige personer til å stå i kiosk (arrangementsansvarlig kan være behjelpelig med å rigge kiosk før og etter kamp)

  • Påse at de som blir gitt ansvar i kiosk og sekretariat mottar instrukser (skriftlig)i god tid før arrangementet. (Instruksene skal også ligge i perm på lageret)

  • Sjekke kamptidspunkt i klubbdagboka før kamper
  • Kontakte dommeransvarlig i klubben god tid før hjemmearrangement
  • Sørge for at baller og førstehjelpsutstyr er lett tilgjengelig
  • Sørge for at første og siste vakt i sekretariat og kiosk utfører oppgavene i henhold til gitte instrukser.
  • Organisere dugnadssalg for spillerne (dugnaden er på forhånd planlagt og bestilt av styret, oppmannen sørger, i samarbeid med foreldre, for at spillerne utfører dugnadssalget, innen en gitt frist)

Når flere lag har hjemmekamper på samme dag, skal disse lagene i samarbeid stå for hjemmearrangementet. Det vanlige er at det laget som har kamper, har ansvar. Et tips kan være å bytte ansvar på kiosk og sekretariat, slik at foreldre får sett kampene til sine egne.

Ved bortearrangement gis det ikke kjøregodtgjørelse, men utgifter til bomvei og ferge dekkes av klubben. Klubben har eget fergekort som skal brukes til dette. Kontakt arrangementsansvarlig for dette. Eventuelle kvitteringer til bom/ferge må leveres til kasserer for refusjon.