Styret består av:Kontaktinformasjon:

Styreleder/politiattestansvarlig

Roger Furu
Telefon: 971 81 045
E-post: roger.furu@gmail.com
Nestleder/ Materialansvarlig


Britt Brusethaug
Telefon: 416 36 678
E-post: brittbrus@yahoo.no
Barneidrettansvarlig
Anniken Raknes
Telefon: 955 26 230
E-post: Annikenraknes@hotmail.com
Arrangement


Ann Lene Kleiven
Telefon: 479 54 575
E-post: annlenekleiven@hotmail.com
Dommer Kontakt
Maren Sæter
Telefon: 476 41 355
E-post: maren.seter@sunndal.kommune.no
Sponsoransvarlig


Geir Jostein Sliper
Telefon: 911 77 716
E-post:  gsliper@hotmail.com
Økonomiansvarlig

Kristin Ødegård
Telefon: 909 36 648
E-post: k.innerdal@gmail.com
Medlemsansvarlig
Vegard Remen Furu
Telefon: 91646485
E-post: vegardfuru@gmail.com