Sunndal IL Håndball Logo

INSTRUKS FOR HJEMMEKAMPARRANGEMENT

Første vakt i sekretariatet skal:

 • Møt opp ca. 1 time før kamp
 • Henge opp lapper på garderobene (navn på lag, jenter og gutter). 

(tusj og papir ligger på lageret)

 • Sette opp mål, pass på at de blir festet ordentlig.

 • Sette fram to benker (en til hvert lag)
 • Henge opp bannere (Sunndal Sparebank, Storvik, Langset og foreldrevettregler)
 • Sette fram bord og stoler til sekretariatet
 • Låse ut scoreboarden (nøkkel ligger i tilsynsvakta). Bruksanvisning skal ligge i samme skap som denne.
 • Ta ut dommerkoffert (brun), og førstehjelpsskrin (oransje), fra materialrommet) Disse kan stå ved sekretariatet.  Legg frem et grønt time-out kort på hver spillerbenk (ligger i dommerkofferten)
 • Se til at kamprapportene er utfylt av lagleder før kampstart og at dommer/e signerer kamprapporten etter kampslutt

Siste vakt i sekretariatet skal:

 • Ta ned bannere, brette disse fint sammen og legge dem på lageret
 • Sette på plass mål, benker, bord og stoler
 • Legge på plass scoreboarden, låse skapet og levere nøkkel til tilsynsvakta 
 • Legg dommerkoffert og førstehjelpsskrin på lageret
 • Rydde garderober, bane og tribune, ta ned plakater som er hengt opp (kampoppsett, navn på garderobedører etc.)
 • Se til at kamprapportene er utfylt av lagleder før kampstart og at dommer/e signerer kamprapporten etter kampslutt