Saksliste for årsmøtet 2019

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 25. Mar 2019

Til medlemmer i Sunndal Il Håndball


Sunndalsøra, 01.04.2019

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Sunndal Il Håndball

Styret viser til innkalling til årsmøte av 17.03.19

Årsmøtet avholdes den 01.04.19, kl. 1800 på Sunndal Ungdomsskole


Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle klubben og lagenes årsberetning 

Sak 9: Behandle klubbens regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1: Styret foreslår at alle lag fom 10 år skal holde minimum 1 dugnad i året, hvorav de første 5000,- kroner går til klubbkassa.


Sak 11: Fastsette medlemskontingent: Styret foreslår å opprettholde som i dag, dvs. kr. 100,-, pr. medlem. Ikke familiemedlemskap.

Sak 12: Fastsette treningsavgift: Styret foreslår å opprettholde dagens priser, bortsett fra for damelaget, der foreslås å øke til kr. 700,-, for sesongen 2019/2020.


Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1     Styreleder

13.2    Nestleder

13.3     Øvrige styremedlemmer

13.4     Varamedlemmer

13.5     To revisorer

13.6     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett    eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.7    Leder av valgkomiteen

13.8     Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

13.9     Varamedlem til valgkomiteen
Med vennlig hilsen
styret i Sunndal Håndball
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.