Saksliste Årsmøte 19.mars

Postet av Roger Furu den 15. Mar 2024

Til medlemmer i Sunndal Il Håndball

Sunndalsøra 13.03.2024

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sunndal Il Håndball 2024

Styret viser til innkalling til årsmøte av 6.februar.

Årsmøtet avholdes den 19.Mars på Klubbhuset ved Sande Stadion

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

 

                                                                                              

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

 

Styret foreslår:

Treningsavgift 400kr for alle aktive medlemmer opprettholdes. Tidligere vært 400kr for de under 13 år, resten har betalt 600kr.
 Medlemskontingent er fortsatt 100kr. Den faktureres på kalenderår (januar).

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

 

Budsjett 2024

 

UTGIFTER

Innkjøp bekledning spillere/ressurser - 250 000,-

Innkjøp utstyr (mål, baller, annet utstyr til trening/kamp, førstehjelpsutstyr) - 50 000,-  

Utgifter til klubbens ressurser (unge trenere, klubbdommere, dommere) - 50 000,-

Innleie (eksterne) ressurser - 80 000,-

Halleie arrangement: 50 000,-

Anleggsleie seniorlag: 0,-

Påmeldingsavgift seriespill: 25 000,-

Påmeldingsavgift cup: 10 000,-

Støtte egenandel cup våren 2024: 25 000,-

Innkjøp kiosk: 70 000,-

Frukt: 20 000,-

Div: 70 000,-

Gaver og velferdstiltak ressurser og styret: 10 000,-

 

Totalt utgifter 710000

 

 

inntekt:

 

Lotteri - 130 000,-

Sponsor - 300 000,-

Støtte/tilskudd: 80 000,-

Teknobingo: 70 000,-

Inntekt kiosk: 80 000,-

Medlemsavgift: 50 000,-

 

Totalt inntekter 710000

 

Styret anbefaler at budsjettet godkjennes.

 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

Valgkomiteens innstilling er at Roger Furu tar gjenvalg som styreleder

- nestleder

Valgkomiteens innstilling er at Britt Brusethaug tar gjenvalg som nestleder

 

- styremedlem[mer]

 

Geir Jostein Sliper (går ut)

Ann Lene Kleiven  (går ut)

 

Kristin Ødegård (på valg)

Vegard Remen Furu (på valg)

Anniken Raknes (på valg)

Maren Sæter (på valg)

Styremedlem Tone Ness (NY)

Styremedlem Ragnhild Botten (NY)

 

 

 

- varamedlem[mer]

 

14.2 Kontrollutvalg:

- leder Laila Almhjell-ims

- medlem[mer]

Margaret Meek

 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

   eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

14.4 Valgkomité:

- leder   

Erik Innvik

 

- medlem[mer]

 

 

[Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  • Regnskap i revidert stand
  • Kontrollutvalgets beretning
  • Styrets økonomiske beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
  • Styrets forslag til budsjett
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité]

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Roger Furu kontaktes på roger.furu@gmail.com

Med vennlig hilsen
 styret

 

[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 20.01.2022. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.