Innkalling til årsmøte i Sunndal IL Håndball 2024

Postet av Roger Furu den 15. Feb 2024

Til medlemmene i Sunndal IL Håndball

Sunndalsøra, 15.02.2024

Innkalling til årsmøte i Sunndal IL Håndball 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunndal IL Håndball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.Mars kl 19.00 i klubbhuset ved Sande stadion

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5.mars til sunndal.handball@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.sunndalhandball.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sunndal IL Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sunndal IL Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sunndal IL Håndballs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sunndal IL Håndball kontaktes på sunndal.handball@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  Forslag til årsmøte i:        [navn på idrettslaget og årstall]

Fra:        [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag:            [skriv inn tittel]


Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.] 

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] [Sted og dato] 


_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.