Innkalling til årsmøtet 2020

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 24. Feb 2020

Til medlemmene i Sunndal Il Håndball

24.02.2020

 

Innkalling til årsmøte i Sunndal Il Håndball 2020.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunndal Il Håndball.

Årsmøtet avholdes 23.03.20, kl. 18:00 i kantina på Sunndal Ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.03.20 til sunndal.handball@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.facebook.com/groups/sunndalhandballfellesgruppe/, og https://www.sunndalhandball.no/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sunndal Il Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sunndal Il Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8, som er å finne på klubbens hjemmeside: https://www.sunndalhandball.no/p/35582/lovnorm-for-sunndal-handball.  

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder Jon Amund Sletnes kontaktes på jon.amund@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.