INSTRUKS FOR DOMMERVERT

Generelt: 

Være arrangørens kontaktpunkt for dommerne, ivareta deres behov og ønsker, og om nødvendig være deres støttespiller i alle sammenhenger. Bidra for øvrig til at atmosfæren i hallen blir positiv for alle.

  • Motta dommere når de kommer til hallen, hilse på og evt. henvise dem til garderobe
  • Ta dommerne med til egen skjermet plass, eller evt. eget «dommer-rom»
  • Sørge for drikke og evt. bevertning til dommerne
  • Samarbeide med den øvrige del av arrangørstaben, inkludert tidtaker og sekretær
  • Sørge for at dommerne får en positiv opplevelse, dvs. om nødvendig gripe inn overfor spillere, lagledere, tilskuere eller andre som ikke opptrer/oppfører seg som ønskelig. 

  • Vest for dommervert finnes i materialrommet