Kampvakter:


Ved hvert hjemmearrangement er det laget som spiller kamper som har ansvar for å ordne med kampvakter.

Kampvakter tar i mot bortelag og dommere, og viser disse til garderober. 

Det er også viktig å være hyggelige og imøtekommende, og ha en god holdning til arrangementet.