Forfall lisens for de som fyller 13 neste år

Arrangør: Sunndal Jente 11/12

Tid


Beskrivelse

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/#N%C3%A5r_skal_lisensen_betales?