Sunndal Il Håndballklubb

Sunndal Il Håndballklubb

Innkalling til årsmøtet 2020

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 24. Feb 2020

Til medlemmene i Sunndal Il Håndball

24.02.2020

 

Innkalling til årsmøte i Sunndal Il Håndball 2020.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunndal Il Håndball.

Årsmøtet avholdes 23.03.20, kl. 18:00 i kantina på Sunndal Ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.03.20 til sunndal.handball@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.facebook.com/groups/sunndalhandballfellesgruppe/, og https://www.sunndalhandball.no/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sunndal Il Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sunndal Il Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8, som er å finne på klubbens hjemmeside: https://www.sunndalhandball.no/p/35582/lovnorm-for-sunndal-handball.  

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder Jon Amund Sletnes kontaktes på jon.amund@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


 


0 Kommentar

Første seriekamp for J14

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 18. Okt 2019

Sunndal IL - Molde HK 2

J14 spilte sin første seriekamp mot Molde HK 2, torsdag kveld, i Sunndal sportshall.

Jentene kjempet godt i første omgang, og til pause ble stillingen 5 - 10. Motstanderne ble for vanskelig å henge med, og sluttresultatet ble 7 - 22.


I den nye sesongen er det dessverre mange spillere på laget som har valgt å slutte. Veldig synd, da vi er avhengig av nok spillere i stallen til å stille lag. Mange på årets lag er helt ferske. Men vi ser at jentene har masse potensial, og har tro på at sesongen blir bra. 

Oppfordrer alle som ønsker å spille håndball, om å ta kontakt med lagleder for de ulike lagene, og bli med på en sosial og morsom serie! 

Vi ønsker jentene lykke til med nye kamper!
0 Kommentar

Siste seriekamp for damelaget

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 27. Mar 2019

Sunndal håndball damelag

Det nyoppstartede damelaget har vært igjennom en lærerik og morsom sesong, men også en sesong som har bydd på en del utfordringer underveis. Vår aller første sesong bærer derfor litt preg av skader, spillere som har sluttet, flyttet, og noe ustabilt oppmøte på treninger/kamper i perioder. Dette håper vi bedrer seg.

I kommende sesong håper vi at vi får et trenerteam på plass, samt at det blir mer struktur på treningene. Damelaget består pr i dag av svært unge og lovende spillere, som går på skole, flere jobber, og noen er småbarnsmødre. Det er god stemning på laget, og det kan bare bli enda bedre fremover!

Har DU lyst til å være med å spille på damelaget, eller kjenner du noen som kunne tenkt seg å være med i neste sesong, kom gjerne på trening! Alle er velkommen til å prøve!


Førstkommende lørdag spiller damelaget sesongens siste seriekamp mot Oppdal. Vi håper så mange som mulig vil komme til sportshallen kl.14:00 og heie oss frem! 

Heia Sunndal!

0 Kommentar

Saksliste for årsmøtet 2019

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 25. Mar 2019

Til medlemmer i Sunndal Il Håndball


Sunndalsøra, 01.04.2019

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Sunndal Il Håndball

Styret viser til innkalling til årsmøte av 17.03.19

Årsmøtet avholdes den 01.04.19, kl. 1800 på Sunndal Ungdomsskole


Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle klubben og lagenes årsberetning 

Sak 9: Behandle klubbens regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1: Styret foreslår at alle lag fom 10 år skal holde minimum 1 dugnad i året, hvorav de første 5000,- kroner går til klubbkassa.


Sak 11: Fastsette medlemskontingent: Styret foreslår å opprettholde som i dag, dvs. kr. 100,-, pr. medlem. Ikke familiemedlemskap.

Sak 12: Fastsette treningsavgift: Styret foreslår å opprettholde dagens priser, bortsett fra for damelaget, der foreslås å øke til kr. 700,-, for sesongen 2019/2020.


Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1     Styreleder

13.2    Nestleder

13.3     Øvrige styremedlemmer

13.4     Varamedlemmer

13.5     To revisorer

13.6     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett    eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.7    Leder av valgkomiteen

13.8     Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

13.9     Varamedlem til valgkomiteen
Med vennlig hilsen
styret i Sunndal Håndball
0 Kommentar

Årsmøte Sunndal håndball

Postet av Sunndal Il Håndballklubb den 25. Mar 2019

Til medlemmene i Sunndal Il Håndball 


Innkalling til årsmøte i Sunndal Il Håndball


Styret innkaller herved til årsmøte i Sunndal Il Håndball. Årsmøtet avholdes 1.april kl. 1800 på Sunndal ungdomsskole. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 


Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen styret0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline